DE LASBAARHEID VAN RVS

 

Over het algemeen is de lasbaarheid van de austenitische roestvrijstaalkwaliteiten goed te noemen. Indien men de nodige voorzorgsmaatregelen treft kan men vrijwel alle lasprocessen toepassen, met uizondering van autogeen lassen en het snijden van alle roestvrijstalen.

Lasbaarheid Ferritisch roestvrijstaal

De lasbaarheid is in het algemeen matig tot redelijk. Rekening moet gehouden worden met korrelgroei en of uitscheidingen in de warmtebeïnvloede zone, waardoor de taaiheid en corrosiebestendigheid afneemt. Om deze redenen verdient het aanbeveling te lassen met een minimale warmte-inbreng en een met titaan gelegeerd type toe te passen Om het verlies aan taaiheid in de warmtebeïnvloede zone te compenseren, wordt vaak met austenitisch toevoegmateriaal gelast.

Lasbaarheid Martensitisch roestvrijstaal

Het lassen van de martensitische kwaliteiten wordt ontraden. Door de samenstelling van deze materialen is de kritische afkoelsnelheid laag, waardoor in de warmtebeïnvloede zone gemakkelijk harde, brosse en dus scheurgevoelige structuren kunnen ontstaan. Moet om wat voor reden dan toch gelast worden, dan zullen de geijkte maatregelen genomen moeten worden om het scheurrisico zo klein mogelijk te maken. Deze maatregelen bestaan uit zeer schone vochtvrije voorverwarmde laskanten, na het lassen langzaam laten afkoelen gevolgd door warmtebehandelingen van ontladen en veredelen.

Lasbaarheid Duplex roestvrijstaal

Duplex roestvrijstaal is binnen zekere grenzen goed lasbaar. Door een juiste keuze van het toevoegmateriaal en een goede beheersing van de warmte inbreng is het mogelijk een goede verbinding tot stand te brengen. Deze benadert dan de mechanische eigenschappen en corrosieweerstand van het basismateriaal. Met name de afkoelsnelheid tussen 1200 en 800º C is zeer belangrijk. Een te hoge afkoelsnelheid geeft te veel ferriet, waardoor de taaiheid en de kans op diverse corrosiesoorten groter worden. Daarentegen kan een te lage afkoelsnelheid tot ongewenste uitscheidingen leiden, waardoor de taaiheid en de corrosieweerstand minder worden.