ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VOOR RVS BINNEN IN DROGE STAAT

Bij roestvrijstaal wat zich binnen in een gebouw bevind in een droge situatie is het corrosierisico laag. Het reinigen van het roestvrijstaal dient dan ook alleen uit het oogpunt van uiterlijk of hygiëne gedaan te worden.

Om het roestvrijstaal te reinigen dient men gebruik te maken van RVS Glans Clean. Dit rvs reinigingsmiddel kan men aanbrengen d.m.v. een doek of direct op de oppervlakte waarna uitwrijven een schoon oppervlak geeft. De RVS Glans Clean laat tevens een beschermende laag achter. Eventueel zwaardere vervuiling kan worden verwijderd met de Pelox Flächenreininger FRD of Pelox Plus 1000.

Mochten er zich op de oppervlakte vervuilingen bevinden zoals zand en stof resten dan dienen die van tevoren met water verwijdert te worden daar er anders krassen kunnen gaan ontstaan. Als het oppervlak droog is kan men gaan reinigen met RVS Glans Clean.