DE OVERHEID GAAT PUBLIEKE TAKEN UITVOEREN

Per 1 januari 2014 brengt de regering alle publieke taken van de product- en bedrijfschappen onder bij de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS). Dat schreven staatssecretaris Dijksma van EZ en minister Kamp in een brief aan de tweede kamer.

Kamp en Dijksma brengen beleidsmatige en regelgevende activiteiten onder bij de kerndepartementen VWS en EZ. De medebewindstaken (regelingen) komen bij de Dienst Regelingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgen de uitvoering van monitoring, toezicht en handhaving toebedeeld. Bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering, als het gaat om voedselveiligheid en gezondheid, werken de productschappen nauw samen met de overheid. Dit wil de overheid in de toekomst ook doen met het bedrijfsleven om “werkbare EU-regelgeving op deze terreinen te behouden”. De overheid zal wat betreft de crisismanagement de samenwerking met brancheorganisaties gaan zoeken. Nu is het productschap nog de partner. Alle activiteiten van de schappen zal het Rijk inventariseren. De overheid wil te allen tijde voorkomen dat informatie of activiteiten wegvallen die voor overheidsbeleid cruciaal zijn.
Bron: Rijksoverheid